0 نظر
Click Here
0 نظر

لاتاري مضاعف

اين چند سال اخير آقا ياد گرفته سال‌ها رو نام گذاري ميكنه. آدمو ياد بليت‌هاي لاتاري مي اندازه. يه جا شماره‌هاي برنده خوشبختي مياره و اينجا كلمه‌هاي برنده. كلمه‌هاي طلايي‌ئه "همت، كار و مضاعف" و همه تركيب‌هاي ديگه‌ اين كلمات قطعا برگه برنده‌ سال هشتاد و نه ‌!

0 نظر

شروع

به بركت سايت محترم بلاگفاك يكي از مصاديق بارز عمليات مجرمانه شناخته شدم.

0 نظر
Under Construction...